Chặn đứng các "thủ đoạn" né, vượt chốt kiểm dịch, đột nhập vào Đà Nẵng

Lên top