Chân dung 3 đại diện Việt Nam lọt top 100 phụ nữ tiêu biểu toàn cầu do BBC bình chọn

Việt Nam có 3 đại diện lọt top 100 phụ nữ tiêu biểu do BBC bình chọn.
Việt Nam có 3 đại diện lọt top 100 phụ nữ tiêu biểu do BBC bình chọn.