Chậm đấu thầu thu gom rác, thiệt hại tiền tỉ

Đấu thầu rác sẽ tạo sự cạnh tranh, các đơn vị phải đổi mới phương tiện, thiết bị thu gom rác. Ảnh: H.H
Đấu thầu rác sẽ tạo sự cạnh tranh, các đơn vị phải đổi mới phương tiện, thiết bị thu gom rác. Ảnh: H.H
Đấu thầu rác sẽ tạo sự cạnh tranh, các đơn vị phải đổi mới phương tiện, thiết bị thu gom rác. Ảnh: H.H

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top