Cha phi công Lê Xuân Trường tử nạn: "Tôi tự hào về Trường lắm!"

Lên top