CBCNV MobiFone được vinh danh là người lao động tiêu biểu của ngành thông tin và truyền thông