Cầu Đồng Nai từng bị tàu trên 3.000 tấn tông vào trụ bảo vệ

Hiện trường vụ va cầu Đồng Nai chiều ngày 15.4
Hiện trường vụ va cầu Đồng Nai chiều ngày 15.4
Hiện trường vụ va cầu Đồng Nai chiều ngày 15.4

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top