Cấp trùng đất rừng của dân cho đơn vị khác: Ai bồi thường cho dân?

Ông Vũ Văn Diện (thứ 2 trái sang) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo các đơn vị quân đội ngay tại phần rừng của hộ dân đã giao cho quân đội để xử lý khiếu nại của người dân. Ảnh: N.Hùng
Ông Vũ Văn Diện (thứ 2 trái sang) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo các đơn vị quân đội ngay tại phần rừng của hộ dân đã giao cho quân đội để xử lý khiếu nại của người dân. Ảnh: N.Hùng