Ký sai quyết định cấp đất, một Chủ tịch quận Đà Nẵng bị kỷ luật

Ông Lê Văn Sơn - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ bị kỷ luật.
Ông Lê Văn Sơn - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ bị kỷ luật.