Cập nhật tin áp thấp nhiệt đới giật cấp 10 gần biển Đông và siêu bão Mangkhut

Đường đi của áp thấp nhiệt đới và siêu bão Mangkhut. (Ảnh:Zing)
Đường đi của áp thấp nhiệt đới và siêu bão Mangkhut. (Ảnh:Zing)