Cảnh tượng vạn người xô đẩy, chen lấn về quê nghỉ lễ 2.9

Cảnh tượng vạn người xô đẩy, chen lấn về quê nghỉ lễ.
Cảnh tượng vạn người xô đẩy, chen lấn về quê nghỉ lễ.
Cảnh tượng vạn người xô đẩy, chen lấn về quê nghỉ lễ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM