Cảnh sát Giao thông Hà Nội chia sẻ khó khăn với người dân vùng lũ

Các cán bộ Phòng CSGT Hà Nội đi  trao các nhu yếu phẩm cho người dân vùng lũ 1.
Các cán bộ Phòng CSGT Hà Nội đi trao các nhu yếu phẩm cho người dân vùng lũ 1.