Cận cảnh trung tâm báo chí phục vụ 3.000 phóng viên quốc tế tại APEC 2017