Cận cảnh quả bom khủng vừa được phát hiện dưới dòng suối ở Thanh Hóa