Cận cảnh những “thủy quái” xuất hiện ở Việt Nam khiến người dân khiếp sợ

Nhiều loài "thủy quái" từng được người dân phát hiện trên vùng biển Việt Nam.
Nhiều loài "thủy quái" từng được người dân phát hiện trên vùng biển Việt Nam.
Nhiều loài "thủy quái" từng được người dân phát hiện trên vùng biển Việt Nam.
Lên top