Cán bộ công chức Hà Nội phải hạn chế dùng tiếng địa phương

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đang hoàn thiện Quy định phát ngôn của công chức
Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đang hoàn thiện Quy định phát ngôn của công chức
Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đang hoàn thiện Quy định phát ngôn của công chức

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top