Cá trắm đen 61kg ở hồ Thác Bà không phải con cá “khủng” duy nhất

Con cá trắm đen 61kg choán hết chỗ ngồi trên thuyền.
Con cá trắm đen 61kg choán hết chỗ ngồi trên thuyền.
Con cá trắm đen 61kg choán hết chỗ ngồi trên thuyền.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM