Buông lỏng quản lý bãi triều ở Quảng Ninh: Dân muốn bắt sá sùng phải “nộp tô”

Hàng trăm hécta bãi triều Phú Hải (Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) đã được tự phát cắm cọc, quây lưới và dựng chòi canh để nuôi hải sản. Nhiều hộ không nuôi nhưng cũng không cho phép người dân vào đào sá sùng, hoặc muốn vào phải “nộp tô”. Ảnh: T.N.D
Hàng trăm hécta bãi triều Phú Hải (Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) đã được tự phát cắm cọc, quây lưới và dựng chòi canh để nuôi hải sản. Nhiều hộ không nuôi nhưng cũng không cho phép người dân vào đào sá sùng, hoặc muốn vào phải “nộp tô”. Ảnh: T.N.D
Hàng trăm hécta bãi triều Phú Hải (Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) đã được tự phát cắm cọc, quây lưới và dựng chòi canh để nuôi hải sản. Nhiều hộ không nuôi nhưng cũng không cho phép người dân vào đào sá sùng, hoặc muốn vào phải “nộp tô”. Ảnh: T.N.D

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top