Buổi đối thoại giữa cư dân chung cư Carina và chủ đầu tư có thể bị hoãn thêm 2 ngày

Những hậu quả do vụ cháy gây ra vẫn chưa được giải quyết rốt ráo nên cư dân chung cư Carina mong muốn có một buổi đối thoại với chủ đầu tư. Ảnh: T.S
Những hậu quả do vụ cháy gây ra vẫn chưa được giải quyết rốt ráo nên cư dân chung cư Carina mong muốn có một buổi đối thoại với chủ đầu tư. Ảnh: T.S
Những hậu quả do vụ cháy gây ra vẫn chưa được giải quyết rốt ráo nên cư dân chung cư Carina mong muốn có một buổi đối thoại với chủ đầu tư. Ảnh: T.S

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM