BOT Cai Lậy chưa thu phí đã xuống cấp nặng

Công trình đường BOT Cai Lậy chưa thu phí nhưng đã xuống cấp với nhiều ổ gà.
Công trình đường BOT Cai Lậy chưa thu phí nhưng đã xuống cấp với nhiều ổ gà.
Công trình đường BOT Cai Lậy chưa thu phí nhưng đã xuống cấp với nhiều ổ gà.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM