Bổ nhiệm Chủ tịch, Tổng giám đốc và các thành viên Điện lực miền Trung

Ông Ngô Tấn Cư (bên trái) được bổ nhiệm giữ chức vụ thành viên HĐTV kiêm Tổng giám đốc EVNCPC.
Ông Ngô Tấn Cư (bên trái) được bổ nhiệm giữ chức vụ thành viên HĐTV kiêm Tổng giám đốc EVNCPC.
Ông Ngô Tấn Cư (bên trái) được bổ nhiệm giữ chức vụ thành viên HĐTV kiêm Tổng giám đốc EVNCPC.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top