37 sáng kiến xuất sắc trong Cuộc thi Phụ nữ EVN sáng tạo năm 2018

Các đồng chí lãnh đạo Ban VSTBPN Tập đoàn EVN trao giải cho các cá nhân đoạt giải cuộc thi "Phụ nữ EVN - Sáng tạo" năm 2018. Ảnh: Đ.C
Các đồng chí lãnh đạo Ban VSTBPN Tập đoàn EVN trao giải cho các cá nhân đoạt giải cuộc thi "Phụ nữ EVN - Sáng tạo" năm 2018. Ảnh: Đ.C
Các đồng chí lãnh đạo Ban VSTBPN Tập đoàn EVN trao giải cho các cá nhân đoạt giải cuộc thi "Phụ nữ EVN - Sáng tạo" năm 2018. Ảnh: Đ.C
Lên top