Bỏ lại xe máy trên cầu, cô gái nhảy xuống sông tự tử

Cầu Non Nước nơi cô gái bỏ lại xe máy và nhảy xuống sông tự tử. Ảnh: NT
Cầu Non Nước nơi cô gái bỏ lại xe máy và nhảy xuống sông tự tử. Ảnh: NT
Cầu Non Nước nơi cô gái bỏ lại xe máy và nhảy xuống sông tự tử. Ảnh: NT
Lên top