Người cứu bé gái rơi từ tầng 12: Tôi run vì hạnh phúc khi cứu được bé gái

Bé gái rơi từ tầng 12A xuống được anh Nguyễn Ngọc Mạnh đỡ. Ảnh: LN
Bé gái rơi từ tầng 12A xuống được anh Nguyễn Ngọc Mạnh đỡ. Ảnh: LN
Bé gái rơi từ tầng 12A xuống được anh Nguyễn Ngọc Mạnh đỡ. Ảnh: LN
Lên top