Bình Dương: Khống chế vụ hỏa hoạn ở vựa phế liệu sát khu dân cư

Cháy vựa phế liệu ở thị xã Tân Uyên Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Cháy vựa phế liệu ở thị xã Tân Uyên Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Cháy vựa phế liệu ở thị xã Tân Uyên Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Lên top