Bình Định: Tìm được thi thể người bị lũ cuốn, Quỹ TLV hỗ trợ 3 triệu đồng

Mưa lớn kéo dài, gây ngập lụt trên diện rộng ở miền Trung và Tây Nguyên- ngập lụt ở vùng ven Đà Nẵng. Ảnh: H.L
Mưa lớn kéo dài, gây ngập lụt trên diện rộng ở miền Trung và Tây Nguyên- ngập lụt ở vùng ven Đà Nẵng. Ảnh: H.L
Mưa lớn kéo dài, gây ngập lụt trên diện rộng ở miền Trung và Tây Nguyên- ngập lụt ở vùng ven Đà Nẵng. Ảnh: H.L
Lên top