Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bị thúc ép trục vớt, chủ tàu kêu khó