Bị bà hỏa ghé thăm, công ty môi trường Hải Dương cháy rực trong đêm

Cột khói lửa bốc cao hàng trăm mét khiến nhiều người rất sợ hãi. Ảnh: TTHD.
Cột khói lửa bốc cao hàng trăm mét khiến nhiều người rất sợ hãi. Ảnh: TTHD.
Cột khói lửa bốc cao hàng trăm mét khiến nhiều người rất sợ hãi. Ảnh: TTHD.