Vụ cháy Nhiệt điện Duyên Hải: Nghi vấn do hàn điện gây ra

Hiện trường vụ cháy
Hiện trường vụ cháy
Hiện trường vụ cháy
Lên top