Bệnh viện trẻ em Hải Phòng sẽ điều chỉnh lại mức thu gửi xe

Bệnh viện trẻ em Hải Phòng sẽ điều chỉnh mức thu phí gửi xe - Ảnh cổng thông tin Bệnh viện trẻ em HP
Bệnh viện trẻ em Hải Phòng sẽ điều chỉnh mức thu phí gửi xe - Ảnh cổng thông tin Bệnh viện trẻ em HP