Bệnh nhân 8 tuổi mắc COVID-19 ở Quảng Nam tiếp xúc với nhiều bạn cùng lớp

Bệnh nhân 8 tuổi ở Quảng Nam mắc COVID-19 tiếp xúc với nhiều bạn cùng lớp. Ảnh: Thanh Chung
Bệnh nhân 8 tuổi ở Quảng Nam mắc COVID-19 tiếp xúc với nhiều bạn cùng lớp. Ảnh: Thanh Chung
Bệnh nhân 8 tuổi ở Quảng Nam mắc COVID-19 tiếp xúc với nhiều bạn cùng lớp. Ảnh: Thanh Chung
Lên top