Bão số 4 tăng tốc vào đất liền, chưa liên lạc được 7 tàu cá của Quảng Trị

BCĐ Trung ương về Phòng, Chống thiên tai yêu cầu các tàu cá vào nơi trú tránh an toàn, không để thiệt hại về người và tài sản trước bão số 4. Ảnh: PV
BCĐ Trung ương về Phòng, Chống thiên tai yêu cầu các tàu cá vào nơi trú tránh an toàn, không để thiệt hại về người và tài sản trước bão số 4. Ảnh: PV
BCĐ Trung ương về Phòng, Chống thiên tai yêu cầu các tàu cá vào nơi trú tránh an toàn, không để thiệt hại về người và tài sản trước bão số 4. Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top