Công điện triển khai ứng phó bão số 4

Dự báo hướng đi của bão số 4. Ảnh NCHMF
Dự báo hướng đi của bão số 4. Ảnh NCHMF
Dự báo hướng đi của bão số 4. Ảnh NCHMF
Lên top