Bão số 4 Podul giật cấp 12, các tỉnh khẩn cấp ứng phó, sơ tán dân

Cơ quan phòng, chống thiên tai họp khẩn chỉ đạo các địa phương sẵn sàng ứng phó với bão số 4 Podul. Ảnh: Hoàng Linh
Cơ quan phòng, chống thiên tai họp khẩn chỉ đạo các địa phương sẵn sàng ứng phó với bão số 4 Podul. Ảnh: Hoàng Linh
Cơ quan phòng, chống thiên tai họp khẩn chỉ đạo các địa phương sẵn sàng ứng phó với bão số 4 Podul. Ảnh: Hoàng Linh

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top