Bão số 4 đổ bộ, Chương Mỹ có nguy cơ tiếp tục biến thành "ốc đảo"

Người dân Chương Mỹ đã phải sống trong cảnh ngập lụt do đợt mưa lớn trung tuần tháng 7. Ảnh Văn Thắng.
Người dân Chương Mỹ đã phải sống trong cảnh ngập lụt do đợt mưa lớn trung tuần tháng 7. Ảnh Văn Thắng.
Người dân Chương Mỹ đã phải sống trong cảnh ngập lụt do đợt mưa lớn trung tuần tháng 7. Ảnh Văn Thắng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top