Bão số 12 đang đổ bộ vào Khánh Hòa, gió giật cấp 15

Bão số 12 đang gây mưa to tại Khánh Hòa. Ảnh: Báo Khánh Hòa.
Bão số 12 đang gây mưa to tại Khánh Hòa. Ảnh: Báo Khánh Hòa.