Bão số 12: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cứu thành công tàu và ngư dân trôi dạt trên biển

Tàu CSB 8002- BTL Vùng CSB2 kéo tàu bị nạn vào đảo Lý Sơn
Tàu CSB 8002- BTL Vùng CSB2 kéo tàu bị nạn vào đảo Lý Sơn
Tàu CSB 8002- BTL Vùng CSB2 kéo tàu bị nạn vào đảo Lý Sơn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM