Bạc Liêu tịch thu tôm bơm chích tạp chất để tránh tuồn ra thị trường

Một điểm bơm chích tạp chất vào tôm nguyên liệu bị phát hiện (ảnh Công an Bạc Liêu cung cấp)
Một điểm bơm chích tạp chất vào tôm nguyên liệu bị phát hiện (ảnh Công an Bạc Liêu cung cấp)
Một điểm bơm chích tạp chất vào tôm nguyên liệu bị phát hiện (ảnh Công an Bạc Liêu cung cấp)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top