Bạc Liêu: Khổ sở vì 20 năm không có nhà máy xử lý rác thải

Rác thải sinh hoạt tại Bạc Liêu chất đống trong khi Nhà máy rác "xí phần" rồi để đó (ảnh Nhật Hồ)
Rác thải sinh hoạt tại Bạc Liêu chất đống trong khi Nhà máy rác "xí phần" rồi để đó (ảnh Nhật Hồ)
Rác thải sinh hoạt tại Bạc Liêu chất đống trong khi Nhà máy rác "xí phần" rồi để đó (ảnh Nhật Hồ)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top