"Bà hỏa" hỏi thăm xưởng sản xuất bánh phu thê lớn ở Hải Phòng