Ăn xin "đại náo" Nha Trang

Cảnh ăn xin tại chợ Đầm mà PV ghi lại được. Ảnh: PV
Cảnh ăn xin tại chợ Đầm mà PV ghi lại được. Ảnh: PV