Ẩn họa lở núi vẫn còn treo trên đầu người dân Quảng Nam

Vẫn còn 14 nạn nhân chưa tìm thấy trong vụ sạt núi, vùi lấp 55 người ở thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My. Ảnh: Thanh Chung
Vẫn còn 14 nạn nhân chưa tìm thấy trong vụ sạt núi, vùi lấp 55 người ở thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My. Ảnh: Thanh Chung
Vẫn còn 14 nạn nhân chưa tìm thấy trong vụ sạt núi, vùi lấp 55 người ở thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My. Ảnh: Thanh Chung
Lên top