An Giang: Thả trên 7,6 tấn cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM