9h sáng nay mở 1 cửa xả đáy Thủy điện Tuyên Quang

9h sáng nay, thuỷ điện Tuyên Quang mở 1 cửa xả đáy.
9h sáng nay, thuỷ điện Tuyên Quang mở 1 cửa xả đáy.
9h sáng nay, thuỷ điện Tuyên Quang mở 1 cửa xả đáy.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top