7 thuyền viên tàu cá Nghệ An bị đâm chìm được đưa vào bờ

Các thuyền viên may mắn sống sót được đưa vào bờ
Các thuyền viên may mắn sống sót được đưa vào bờ
Các thuyền viên may mắn sống sót được đưa vào bờ

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top