Những nạn nhân đầu tiên trên tàu cá Nghệ An bị đâm chìm được đưa vào bờ

Những nạn nhân may mắn được cứu vớt đưa vào bờ. Ảnh.HT
Những nạn nhân may mắn được cứu vớt đưa vào bờ. Ảnh.HT
Những nạn nhân may mắn được cứu vớt đưa vào bờ. Ảnh.HT
Lên top