4 học sinh Hà Giang nhập viện sau khi thách đố nhau uống thuốc trừ sâu