39 người Việt tử nạn trong container tại Anh: 1 nạn nhân ở Hải Dương

Trong số 39 người thiệt mạng trong container tại Anh có người ở Hải Dương.
Trong số 39 người thiệt mạng trong container tại Anh có người ở Hải Dương.
Trong số 39 người thiệt mạng trong container tại Anh có người ở Hải Dương.
Lên top