Hải Phòng: Ít nhất có 3 trong số 39 người Việt tử nạn trong container ở Anh

Trong số 39 người thiệt mạng trong container tại Anh có người Hải Phòng.
Trong số 39 người thiệt mạng trong container tại Anh có người Hải Phòng.
Trong số 39 người thiệt mạng trong container tại Anh có người Hải Phòng.
Lên top