37 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1-4 lần với COVID-19

Các bác sĩ Việt Nam đã điều trị thành công cho 17 bệnh nhân COVID-19 trước đó. Ảnh: Sơn Tùng
Các bác sĩ Việt Nam đã điều trị thành công cho 17 bệnh nhân COVID-19 trước đó. Ảnh: Sơn Tùng
Các bác sĩ Việt Nam đã điều trị thành công cho 17 bệnh nhân COVID-19 trước đó. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top