Người mắc COVID-19 di chuyển qua 3 sân bay trước khi về Đà Nẵng

Đà Nẵng vừa ghi nhận thêm một người mắc COVID-19 nhưng di chuyển qua nhiều sân bay trước khi về đến Việt Nam
Đà Nẵng vừa ghi nhận thêm một người mắc COVID-19 nhưng di chuyển qua nhiều sân bay trước khi về đến Việt Nam
Đà Nẵng vừa ghi nhận thêm một người mắc COVID-19 nhưng di chuyển qua nhiều sân bay trước khi về đến Việt Nam
Lên top